Verzamel.com
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Veilingen
Aanbiedingen

Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden | Verzendkosten | Veilingkosten | Veiling voorwaarden | Privacyverklaring |

Onderbieden is toegestaan!

Postzegels.net is één van de weinige veilingen waar u minder kunt bieden dan de inzetprijs! Wanneer u een bod uitbrengt ter hoogte van de inzetprijs, of hoger, en u bent daarmee de hoogste, ontvangt u gegarandeerd het kavel voor uw bod. Echter, het kan voorkomen dat u interesse heeft in een kavel postzegels, maar dat u het kavel te duur vindt. U kunt in dat geval desgewenst een bod uitbrengen dat onder de inzetprijs ligt. Wij garanderen dan niet dat we het kavel daarvoor leveren, maar wanneer uw bod redelijk is, of wanneer u meerdere biedingen heeft lopen, wijzen we het zeer waarschijnlijk toch aan u toe. Nee heeft u, ja kunt u krijgen! Dus waarom niet gewoon proberen?? Natuurlijk is een bod van 1 cent op een kavel met een cataloguswaarde van 500 euro totaal zinloos.

Wat is redelijk? Richtlijnen

Wat een redelijk bod is, is lastig te bepalen. In de eerste plaats geldt natuurlijk wat u er voor over heeft. Heeft u de inzetprijs (of meer) over voor een kavel, biedt dan dat bedrag, maar wilt u minder betalen, of het gewoon eens proberen, probeer dan eens een bod van 50 tot 80% van de inzetprijs. Nogmaals, garanderen doen we niets, maar niet geschoten is altijd mis! In het menu boven treft u een groot aantal veilingen aan, maak daaruit uw keuze!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Postzegels.net worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Postzegels.net worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Postzegels.net ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Postzegels.net zijn vrijblijvend en Postzegels.net behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Postzegels.net. Postzegels.net is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Voor veilingen worden veilingkosten in rekening gebracht.

Betaling dient vooruit te geschieden binnen veertien (14) dagen na bestelling.

Postzegels.net biedt verschillende betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling in Euro's voldoen op één van onze rekeningen, of contant (uitsluitend volgens afspraak).

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Postzegels.net bent u een bedrag van EUR 5,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Postzegels.net.

Het retourneren van artikelen

Verzamel.com garandeert de kwaliteit van de artikelen die via onze website gekocht zijn. Wanneer er naar uw mening toch iets niet in orde is, dan kunt u binnen 5 dagen na ontvangst van de artikelen contact opnemen met Postzegels.net via onze website. Retourneer niets voordat er contact per email is geweest! Het retourneren van artikelen is voor eigen kosten!

Alle prijzen bij Postzegels.net zijn inclusief BTW.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Wij bezorgen alle artikelen per bestelling tegelijkertijd op het afleveradres. Het kan evenwel voorkomen dat een artikel in uw bestelling eerder beschikbaar is dan de andere artikelen. Zodra zich deze situatie voordoet sturen wij u de beschikbare artikelen zo snel mogelijk. De overige artikelen worden onmiddelijk verstuurd zodra deze ook beschikbaar worden. Uiteraard betaalt u dan slechts éénmaal de bezorgkosten.

Verzendkosten en veilingkosten

De verzendkosten zijn van toepassing voor leveringen binnen Europa. Voor leveringen buiten Europa gelden andere tarieven. U kunt per email (info@postzegels.net) contact opnemen.

Bij bestellingen en veilingaankopen betaalt u een eenmalig bedrag van EUR 3,95 aan verzendkosten, ongeacht de hoogte van het bedrag van uw bestelling en/of de veilingaankopen! Bij aankoop van partijen (P-kavels) betaalt u eenmalig EUR 9,95 aan verzendkosten, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Bij kunst-aankopen betaalt u een eenmalig bedrag van EUR 9,95 aan verzendkosten, ongeacht het aantal aankopen en de hoogte van het bedrag.

Op verzoek kan voor aangetekende zending worden gekozen. De kosten voor aangetekende verzending bedragen EUR 11,00. Niet-aangetekende zending is NIET verzekerd en altijd op eigen risico. We kunnen zendingen ook niet volgen. Aangetekende zending is altijd verzekerd voor het gehele factuurbedrag.


VEILINGVOORWAARDEN

Ieder kavel wordt zo zorgvuldig mogelijk beschreven. Meer informatie is altijd per email te verkrijgen. In principe is er geen reclamemogelijkheid!

Ieder kavel wordt toegewezen aan de hoogstbiedende.

Gedurende de veiling worden er geen mededelingen gedaan over de hoogte van de biedingen.

Voor Nederland en overzee wordt de NVPH-catalogus gebruikt. Voor andere landen de Michelcatalogus, tenzij anders vermeld.

Biedingen kunnen in principe in iedere valuta gedaan worden.

Gebruikte symbolen en afkortingen:

= afbeelding beschikbaar
o = gestempeld
(*) = ongestempeld, ZONDER gom
* = ongestempeld, MET gom, MET plakker(resten)
** = postfris met originele gom en zonder plakker
fr. ex. = fraai exemplaar; zegel heeft gebreken
zr. fr. ex. = zeer fraai exemplaar; zegel heeft minimale gebreken, zoals een minimaal vouwtje of roestpuntje
vr. pr. ex. = vrijwel pracht exemplaar; zegel is vrijwel 100%, maar heeft bijvoorbeeld een zwaar stempel
pr. ex. = zegel is 100%

PRIVACYVERKLARING

Postzegels.net / Verzamel.com, KvK 71456023, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
E-mailadres

De wet noemt dit 'persoonsgegevens' en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, tenzij dit nodig is in de afspraak die we met u gemaakt hebben of als de wet ons daartoe verplicht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verwerken en verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt of verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw bestelling en betaling
Marketing en contact: wij gebruiken uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven en servicemails over aanbiedingen en veilingen te sturen waarvan wij denken dat die interessant voor u kunnen zijn. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, kan het nodig zijn om u te mailen. Wilt u dergelijke mails niet van ons ontvangen, dan kunt u zich daarvoor eenvoudig afmelden door contact met ons op te nemen.
Wij verwerken persoonsgegevens, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals voor belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookieverklaring
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, als ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere - door u genoemde organisatie - te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact met ons op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden niet online bewaard, m.u.v. een evt. mailadres wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
Vragen? Mail ons op info@postzegels.net!MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Blijf op de hoogte van acties en postzegelnieuws! Vul uw emailadres in, klik op "zend", klik vervolgens op de link in de bevestigingsemail die u ontvangt


Aanmelden Afmelden