Welkom op www.PvGroningen100.nl, de officiele jubileum-website van de Philatelisten Vereniging Groningen. De Philatelisten Vereniging Groningen is opgericht op 16 september 1915...... Philatelisten Vereniging Groningen bestaat in 2015 100 jaar!


Welkom op PvGroningen100 jaar
De officiele jubileum-website van de
Philatelisten Vereniging Groningen


De Philatelisten Vereniging Groningen bestond in 2015 100 jaar!Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren in het neutrale Nederland krijgsgevangenen van verschillende nationaliteiten geďnterneerd. Zo ook in Groningen waar een groot aantal Britse matrozen dat gevlucht was bij het beleg van Antwerpen, werd ondergebracht in een barakkenkamp, het zg. Engelse Kamp. Commandant van dit kamp was de kapitein Ente van Gils, afkomstig uit Breda en verwoed filatelist. Hij ontmoette bij toeval de Groninger Coenraad Meijer . Tijdens deze ontmoeting gaf de kapitein een ordonnans opdracht een pakket te posten waar postzegels in zaten. Meijer reageerde direct dat hij ook postzegels verzamelde. Samen besloten ze te proberen een filatelistenvereniging op te richten. Er werden 40 uitnodigingen verstuurd voor een oprichtingsvergadering waaraan 9 personen gehoor gaven, terwijl 8 anderen hun instemming betuigden. Zo ging de vereniging op 16 september 1915 van start met 17 leden. De vereniging werd meteen lid van de Bond van Philatelistenverenigingen en sloot een abonnement af bij het Philatelistisch Maandblad dat in 1922 opging in het Nederlands Maandblad voor Filatelie.

De vereniging groeide langzaam maar gestaag: na 5 jaar waren er al 47 leden en na 10 jaar 91. In 1932 werd een jeugdafdeling opgericht terwijl in 1935 voor het eerst de Bondsdagen in Groningen werden georganiseerd. In 1937 kon men het 100e lid inschrijven. Tijdens de oorlogsjaren was het ook voor de Philatelisten Vereniging Groningen lastig de leden bij elkaar te houden en ongewenste lieden buiten de deur te houden, maar op 4 juli 1945 werd er voor het eerst na de oorlog weer vergaderd en aan het eind van dat jaar waren er 250 leden. Daarna zette de groei door: in 1965 waren er 400 leden, in 1976 meer dan 1000. Het hoogtepunt werd bereikt in 1981 toen de vereniging 1674 leden telde. Dankzij de bloei van de vereniging kon in oktober 1982 een eigen centrum in gebruik worden genomen aan de Emmastraat 5 te Groningen, compleet met een eigen winkel voor de leden.

In de tweede helft van de 20e eeuw werden diverse regionale en nationale tentoonstellingen georganiseerd, voor het laatst de Nationale in 1990 in de Martinihal te Groningen. In deze traditie heeft het bestuur besloten ook ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote tentoonstelling te organiseren. op dit moment wordt nog overlegd welke “rang”deze zal krijgen. Deze tentoonstelling zal door de hoge huurkosten van de geschikte zaalruimten in de stad Groningen, plaats vinden op 5 en 6 september 2015 in het Sportcentrum De Hullen in Roden.
Centrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl