Welkom op www.PvGroningen100.nl, de officiele jubileum-website van de Philatelisten Vereniging Groningen. De Philatelisten Vereniging Groningen is opgericht op 16 september 1915...... Philatelisten Vereniging Groningen bestaat in 2015 100 jaar!

Honderd jaar Philatelisten Vereniging Groningen

“L.S.

Groote verwondering wekt het feit dat in een stad als Groningen geen philatelistenclub bestaat. We weten toch dat er tal van postzegelverzamelaars hier ter stede en in den omtrek schuilen; schuilen is het juiste woord, want terloops verneemt men dat deze en gene verzamelaar is. Tot nadeel van de verzamelsport gaat ieder zijn eigen weg. Wordt het dan niet hoog tijd een band tusschen de Groningsche philatelisten te knoopen, welke leidt tot nieuw leven op ons verzamelgebied?”


Met deze vraag begint een circulaire die begin september 1915 verstuurd wordt aan de Groningse verzamelaars. Het is geen overbodige vraag want op 16 september 1915 wordt tijdens een samenkomst in Hotel Willems te Groningen het antwoord gegeven: De aanwezigen besluiten een vereniging van postzegelverzamelaars op te richten onder de naam Philatelisten Vereniging Groningen. De 17 leden benoemen in dezelfde bijeenkomst een bestuur en vragen koninklijke goedkeuring aan.

Onze vereniging is intussen uitgegroeid tot bijna 500 leden die volgend jaar het honderdjarig bestaan op grootse wijze hopen te gaan vieren. Daarvoor wordt ook u van harte uitgenodigd.

Op 5 en 6 september 2015 wordt in Sporthal De Hullen te Roden een nationale postzegeltentoonstelling onder de naam GRONINGEN 100 georganiseerd van ca. 600 kaders onderverdeeld in verschillende categorieën. Naast de categorie 1 en 2 zal er ruimte zijn voor bijv. éénkader-objecten en, geheel nieuw, e-kaders. In de tweede hal van het sportcomplex vindt een internationale beurs plaats met deelname van enkele buitenlandse postadministraties. Daarnaast zullen ook gespecialiseerde verenigingen en studiegroepen worden uitgenodigd. Voor filatelisten uit heel Nederland en Duitsland, maar vooral uit het noorden, is dit een unieke gelegenheid kennis te maken met de vele facetten van klassieke en moderne filatelie. De laatste jaren zijn er maar weinig tentoonstellingen van dit niveau in Nederland georganiseerd dus dit is een uitgelezen mogelijkheid om weer eens volop te genieten van de vele aspecten van de filatelie.

Alhoewel de postzegels en postwaardestukken tijdens Groningen 100 centraal zullen staan, wordt er op dit moment druk overlegd om aan de tentoonstelling een thema te verbinden dat verband houdt met het eeuwfeest van de vereniging en de historie van de stad Groningen. Daarover vindt u meer informatie in het eerste bulletin dat in september 2014 aan alle filatelistenverenigingen in Nederland zal worden toegezonden. Daarin staat ook hoe u zich kunt aanmelden voor de tentoonstelling.

De filatelisten in Groningen houden zich na 100 jaar niet meer schuil en treden volop voor het voetlicht. We hopen dat ook u daarvan op 5 en 6 september 2015 getuige zult zijn!

Voor informatie:
www.philatelist.nl
E-mail: pvggrunopost@gmail.com


Centrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl