Philatelisten Vereniging Veiling
Centrum Philatelisten Vereniging Groningen
Emmastraat 5, 9722 EW Groningen, Tel: 050 - 525 96 10
Openingstijden
woensdag van 10.00 - 16.00 en zaterdag van 10.00 - 12.30 uur.

VEILINGVOORWAARDEN


Onze veilingen vinden plaats in de achterzaal van ons pand aan de Emmastraat 4 te Groningen, tenzij anders aangegeven (zie agenda). Voor iedere veiling is bezichtiging van de veiling-kavels mogelijk op de woensdag voor de veiling van 10.00 tot 15.00 en op zaterdagochtend voorafgaand aan de veiling van 10.00 tot 12.30 uur in de achterzaal van ons centrum, Emmastraat 5 te Groningen.. Wij adviseren u van deze gelegenheid om het materiaal te bezichtigen gebruik te maken opdat u terdege kennis kunt nemen van de kwaliteit van de kavels.

Leden die niet in de gelegenheid zijn de veiling te bezoeken, kunnen schriftelijk bieden op de door hen gewenste kavels, onder duidelijke vermelding van het kavelnummer en hun maximale bod.
Schriftelijke biedingen zijn bindend.

Schriftelijke biedingen dienen uiterlijk zaterdag (15.00 uur) voor de veiling in het bezit te zijn van de afdeling Veiling, p/a Emmastraat 5, 9722 EW Groningen, of via pvgveiling@kpnmail.nl.

In afwijking van sommige andere veilingcatalogi worden de volgende statuskenmerken gebruikt:

De met XX aangeduide kavels zijn postfris en zonder enig gebrek.
De met X aangeduide kavels zijn ongebruikt met gom maar met plakker.
Kavels zonder merkteken zijn gebruikte pracht exemplaren tenzij bij de kavels anders is aangegeven.

De veiling geschiedt tot € 10,-- met € 0,50 verhoging per bod, vanaf € 10,-- met € 1,--, vanaf € 20,-- met € 2,--, vanaf € 50,-- met € 5,--, vanaf € 100,-- met € 10, vanaf € 200,-- met € 20,-- en vanaf € 400,- met € 40,-- per bod.

Per verkocht kavel wordt zowel aan koper als verkoper € 1,00 tafelgeld in rekening gebracht. De koper is 12,5 % provisie verschuldigd.

Kavels die moeten worden toegezonden, worden aangetekend verstuurd direct na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Indien de koper aangetekende toezending niet nodig acht, dient hij dit aan de afdeling Veiling tijdig te melden.

Portokosten zijn voor rekening van de koper.

De veilingcommissaris wijst de kopers nadrukkelijk op art. 7 en 8 van de verkoopvoorwaarden.

Art.7
Alle kavels worden verkocht zoals ze in de veiling ter tafel worden gebracht. De echtheid van de zegels wordt gegarandeerd, behalve van zich in verzamelingen, stockboeken, restanten enz. bevindende zegels of stukken. De kwaliteit is naar beste weten omschreven.

Art.8
Eventuele reclames dienen binnen 7 dagen na de veiling (resp. binnen 7 dagen na de toezending) onder overlegging van de betreffende stukken te zijn ingediend bij de veilingcommissaris. Alleen reclames betreffende kavels die omschreven zijn als “postfris”, “pracht ex.”of dergelijke en die max. 5 zegels, dan wel een complete serie omvatten worden in behandeling genomen. Bij alle reclames moeten de zegels en/of stukken in dezelfde staat waarin ze gekocht zijn, worden teruggegeven.

Philatelisten Vereniging Groningen
afdeling Veiling: Emmastraat 5, Groningen, tel. 050-5259610