Welkom op de website van de Philatelisten Vereniging Groningen

... Assuerus Quaestius was één van de eerste leden van de in 1884 opgerichte ‘Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars’ en vestigt zich in juli 1886 in de stad Groningen. Ruim een jaar later overlijdt hij hier op 72-jarige leeftijd. De oprichting van een Groningse vereniging komt min of meer toevallig tot stand. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontmoet de Groningse verzamelaar Coenraad Meijer in het Engelse Kamp commandant J.M. Ente van Gils, die bestuurslid blijkt van de Bredase filatelistenvereniging. Zij organiseren op 16 september 1915 een bijeenkomst in Hotel Willems om te komen tot een Groningse vereniging. Hoewel er maar zeven anderen komen opdagen, wordt de ‘Philatelisten Vereniging Groningen’ die avond opgericht. In de Tweede Wereldoorlog neemt het aantal postzegelverzamelaars flink toe doordat zegels gezien worden als beleggingsobject. Het aantal leden van de ‘Philatelisten Vereniging Groningen’ is, ondanks het verlies van een aantal Joodse leden, aan het eind van de oorlog ongeveer verdubbeld. Ook daarna blijft het verzamelen van postzegels een aansprekende hobby. Het leidt tot een verdere groei van de ‘Philatelisten Vereniging Groningen’.

Het hoogtepunt wordt bereikt in 1981, als de vereniging 1674 leden telt. In 1982 kopen de filatelisten een eigen clubgebouw aan de Emmastraat.