Word lid van de Philatelisten Vereniging Groningen!
Centrum Philatelisten Vereniging Groningen
Emmastraat 5, 9722 EW Groningen, Tel: 050 - 525 96 10
Openingstijden
woensdag van 10.00 - 16.00 en zaterdag van 10.00 - 12.30 uur.

Wijziging contributie

Tijdens de jaarvergadering van 25 maart jl. is door de leden, op voorstel van het bestuur, besloten de contributie van de vereniging per 1 januari 2020 te verhogen tot 50,-- euro per jaar mits betaald vr 1 januari 2020. Daarna betaalt geen 50 maar 55 euro. Tevens zal de automatische incasso met ingang van die datum komen te vervallen. Dat lijkt vreemd maar de penningmeester voerde een aantal zwaarwegende argumenten aan die tot dit besluit hebben geleid.
  1. Automatische incasso was vroeger gratis in tegenstelling tot overschrijvingen maar wordt nu door de banken ieder jaar zwaarder belast.
  2. Voor het verwerken van automatische overschrijvingen is de aanschaf van speciale dure software voor de vereniging noodzakelijk.
  3. Als leden van bank veranderen in de loop van het jaar wordt de contributie eerst afgeschreven van het oude banknummer waarna deze later weer gecorrigeerd wordt teruggeboekt. Daarna moet de penningmeester op zoek naar de vernieuwde bankgegevens.
Samenvattend: deze situatie zorgt voor veel kosten en voor heel veel extra werk voor de penningmeester. Daarom stelde hij voor deze wijze van overboeking, hoe gemakkelijk die ook voor u was, te laten vervallen. Tip: Als u uw overboekingen via internet betaalt, kunt u op de site van uw bank een opdracht geven ieder jaar in december automatisch de contributie over te maken. U kunt het dan niet vergeten en hoeft er verder niet meer over na te denken.

Het lidmaatschap van de Philatelisten Vereniging Groningen biedt vele voordelen. U betaalt slechts 50 euro per jaar¹. Vijf goede redenen om lid te worden van onze vereniging:
  1. U ontvangt vijf maal per jaar het verenigingsblad Grunopost.

  2. U ontvangt 11 maal per jaar het blad voor de filatelist, Filatelie. Een los abonnement kost normaal al 33,10 euro (tarief 2018)!


  3. Mogelijkheid tot deelname aan de rondzending.

  4. Gratis beschikking over catalogi en literatuur uit de bibliotheek in het verenigingsgebouw.

  5. Mogelijkheden tot ruilen met andere leden op woensdag van 10.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 - 12.30 uur onder het genot van een heerlijk kopje koffie!
Overtuigd? Meld u aan als lid!

¹ Bij betaling na 1 januari wordt de contributie met 5 euro verhoogd naar 55 euro!