Verzamel.com
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Veilingen
Aanbiedingen

Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden | Verzendkosten | Veilingkosten | Veiling voorwaarden |

Onderbieden is toegestaan!

Verzamel.com is één van de weinige veilingen waar u minder kunt bieden dan de inzetprijs! Wanneer u een bod uitbrengt ter hoogte van de inzetprijs, of hoger, en u bent daarmee de hoogste, ontvangt u gegarandeerd het kavel voor uw bod. Echter, het kan voorkomen dat u interesse heeft in een kavel postzegels, maar dat u het kavel te duur vindt. U kunt in dat geval desgewenst een bod uitbrengen dat onder de inzetprijs ligt. Wij garanderen dan niet dat we het kavel daarvoor leveren, maar wanneer uw bod redelijk is, of wanneer u meerdere biedingen heeft lopen, wijzen we het zeer waarschijnlijk toch aan u toe. Nee heeft u, ja kunt u krijgen! Dus waarom niet gewoon proberen?? Natuurlijk is een bod van 1 cent op een kavel met een cataloguswaarde van 500 euro totaal zinloos.

Wat is redelijk? Richtlijnen

Wat een redelijk bod is, is lastig te bepalen. In de eerste plaats geldt natuurlijk wat u er voor over heeft. Heeft u de inzetprijs (of meer) over voor een kavel, biedt dan dat bedrag, maar wilt u minder betalen, of het gewoon eens proberen, probeer dan eens een bod van 50 tot 80% van de inzetprijs. Nogmaals, garanderen doen we niets, maar niet geschoten is altijd mis! In het menu boven treft u een groot aantal veilingen aan, maak daaruit uw keuze!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Verzamel.com worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verzamel.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verzamel.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Verzamel.com zijn vrijblijvend en Verzamel.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verzamel.com. Verzamel.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Voor veilingen worden veilingkosten in rekening gebracht.

Betaling dient vooruit te geschieden binnen veertien (14) dagen na bestelling.

Verzamel.com biedt verschillende betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling in Euro's voldoen op één van onze rekeningen, of contant (uitsluitend volgens afspraak).

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Verzamel.com bent u een bedrag van EUR 5,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Verzamel.com.

Het retourneren van artikelen

Verzamel.com garandeert de kwaliteit van de artikelen die via onze website gekocht zijn. Wanneer er naar uw mening toch iets niet in orde is, dan kunt u binnen 5 dagen na ontvangst van de artikelen contact opnemen met Verzamel.com via onze website. Retourneer niets voordat er contact per email is geweest! Het retourneren van artikelen is voor eigen kosten!

Alle prijzen bij Verzamel.com zijn inclusief BTW.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Wij bezorgen alle artikelen per bestelling tegelijkertijd op het afleveradres. Het kan evenwel voorkomen dat een artikel in uw bestelling eerder beschikbaar is dan de andere artikelen. Zodra zich deze situatie voordoet sturen wij u de beschikbare artikelen zo snel mogelijk. De overige artikelen worden onmiddelijk verstuurd zodra deze ook beschikbaar worden. Uiteraard betaalt u dan slechts éénmaal de bezorgkosten.

Verzendkosten en veilingkosten

De verzendkosten zijn van toepassing voor leveringen binnen Europa. Voor leveringen buiten Europa gelden andere tarieven. U kunt per email (info@verzamel.com) contact opnemen.

Bij bestellingen en veilingaankopen betaalt u een eenmalig bedrag van EUR 2,95 aan verzendkosten, ongeacht de hoogte van het bedrag van uw bestelling en/of de veilingaankopen, uit alle rubrieken m.u.v. de rubrieken "partijen" en "kunst". Voor aankopen uit de rubrieken partijen (P-kavels) en kunst betaalt u eenmalig een bedrag van EUR 7,95, ongeacht de hoogte van het bedrag en het aantal partijen en/of kunstwerken. Bij gecombineerde aankopen (partijen en andere kavels) betaalt u EUR 7,95.

Op verzoek kan voor aangetekende zending worden gekozen. De kosten voor aangetekende verzending bedragen EUR 15,00.


VEILINGVOORWAARDEN

Ieder kavel wordt zo zorgvuldig mogelijk beschreven. Meer informatie is altijd per email te verkrijgen. In principe is er geen reclamemogelijkheid!

Ieder kavel wordt toegewezen aan de hoogstbiedende.

Gedurende de veiling worden er geen mededelingen gedaan over de hoogte van de biedingen.

Voor Nederland en overzee wordt de NVPH-catalogus gebruikt. Voor andere landen de Michelcatalogus, tenzij anders vermeld.

Biedingen kunnen in principe in iedere valuta gedaan worden.

Gebruikte symbolen en afkortingen:

= afbeelding beschikbaar
o = gestempeld
(*) = ongestempeld, ZONDER gom
* = ongestempeld, MET gom, MET plakker(resten)
** = postfris met originele gom en zonder plakker
fr. ex. = fraai exemplaar; zegel heeft gebreken
zr. fr. ex. = zeer fraai exemplaar; zegel heeft minimale gebreken, zoals een minimaal vouwtje of roestpuntje
vr. pr. ex. = vrijwel pracht exemplaar; zegel is vrijwel 100%, maar heeft bijvoorbeeld een zwaar stempel
pr. ex. = zegel is 100%
Vragen? Mail ons op info@verzamel.com!


MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Blijf op de hoogte van acties en postzegelnieuws! Vul uw naam en emailadres in, klik op "zend", klik vervolgens op de link in de bevestigingsemail die u ontvangt.

Postzegel-veilingen www.verzamel.com www.nuofnooit.com
Email: info@verzamel.com Email: info@nuofnooit.com

© Acuut Internetdiensten Site Meter